Iedereen een Boom

Iedereen een Boom

Met de subsidie Iedereen een Boom wil provincie Overijssel maatschappelijke initiatieven stimuleren om de komende tijd bomen met een verhaal te planten. De subsidie is voor buurten of buurtschappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een stukje eigen grond of initiatief voor boomaanplant.

Meer biodiversiteit, minder eikenprocessierups

Meer biodiversiteit, minder eikenprocessierups

Heb jij een goed idee dat helpt om de biodiversiteit te verbeteren en daarmee de overlast van eikenprocessierups te verminderen? Dan heeft de gemeente Hardenberg geld beschikbaar om jouw idee uit te voeren.

Subsidie zorg en waardering voor de natuur

Subsidie zorg en waardering voor de natuur

De gemeente Hardenberg stelt tweemaal per jaar een subsidie beschikbaar om de zorg en waardering voor natuur actief te stimuleren. Deze bijdrage kunnen ondernemers en vrijwilligersorganisaties gebruiken om activiteiten te organiseren.

Groene bewonersinitiatieven

Groene bewonersinitiatieven

De subsidieregeling Natuur en Samenleving ondersteunt nieuwe ideeën die mensen en natuur meer met elkaar in verbinding brengen. Dit zijn bijvoorbeeld projecten gericht op kinderen en natuur, vergroening van steden en dorpen, groene lopers en zorg en groen.