Wat

Heb jij een goed idee dat helpt om de biodiversiteit te verbeteren en daarmee de overlast van eikenprocessierups te verminderen? Dan heeft de gemeente Hardenberg geld beschikbaar om jouw idee uit te voeren.

Het verbeteren van de leefomgeving van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups is een goed middel om de overlast van deze rups tegen te gaan. Deze natuurlijke vijanden zijn bijvoorbeeld vogels, vleermuizen en allerlei insecten, zoals lieveheersbeestjes, kevers en sluipwespen.

Dit kan door onder andere:

  • Omwisselen van stenen in groen.
  • Planten van bloeiende en vruchtdragende bomen en struiken, hagen, klimplanten of bloembollen.
  • Inrichten van bijvoorbeeld voedselbosjes, Tiny Forest's en buurttuintjes.
  • Inzaaien van plukveldjes, kruiden- en bloemenmengsels.
  • Ophangen en onderhouden van nestkastjes en vleermuiskasten.
  • Plaatsen van insectenhotels.

Subsidie aanvragen

De Plaatselijk Belangen zetten zich  in verschillende dorpen en woonwijken in om de natuur rondom eikenbomen te verbeteren. Wil jij helpen? En gaat het om een plek binnen de bebouwde kom in de directe omgeving van eikenbomen? Plaatselijk Belang vraagt dan voor jou de subsidie aan bij de gemeente.

Deze bijdrage kun je gebruiken voor de aanschaf van bijvoorbeeld bomen en struiken, bloembollen, kruidenmengsels, nestkastjes, vleermuiskasten en insectenhotels.

Let op! Je voert jouw plan uit onder verantwoordelijkheid van het Plaatselijk Belang. En bij voorkeur met een groep inwoners.

Waar
Wil je subsidie aanvragen? Dan kun je contact opnemen met Plaatselijk Belang van jouw kern. Wanneer een Plaatselijk Belang het initiatief of project ondersteunt, kan deze namens jou een aanvraag indienen bij de gemeente Hardenberg.
Wanneer
Voor 2021 is een bedrag beschikbaar van €12.000. De behandeling is in volgorde van aanmelding. Per aanvraag stelt de gemeente maximaal € 2.000 beschikbaar voor materialen.