Wat

De gemeente Hardenberg stelt tweemaal per jaar een subsidie beschikbaar om de zorg en waardering voor natuur actief te stimuleren. Deze bijdrage kunnen ondernemers en vrijwilligersorganisaties gebruiken om activiteiten te organiseren.

U kunt een subsidie aanvragen voor:

  • de aanschaf door groene vrijwilligersorganisaties van materialen of het organiseren van activiteiten voor de eigen leden. De subsidie voor deze categorie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000 per organisatie per jaar.
  • gezamenlijke activiteiten om de biodiversiteit en de zorg en waardering voor natuur te vergroten. De subsidie voor deze categorie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000  per aanvrager per jaar.
  • initiatieven en experimenten gericht op natuurinclusieve landbouw en/of agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De subsidie voor deze categorie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000  per aanvrager per jaar.
  • activiteiten gericht op natuurbeleving. De subsidie voor deze categorie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000  per activiteit per jaar.

Aanvragen

Het is op dit moment niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Meer informatie over deze subsidie staat op de website van de gemeente Hardenberg.

Waar
De subsidie kun je aanvragen bij de gemeente Hardenberg.
Wanneer
Het is nu niet mogelijk om de subsidie aan te vragen.